Material för nedladdning

Stödmaterial

Under hösten 2016 har ett arbete pågått för att ta fram material för fortsatta utbildningsinsatser. Tanken är att detta ska vara ett stöd till verksamheter som vill börja utveckla ett personcentrerat arbetssätt.

Stödmaterial/studiecirkel för team

Bildstöd

Stödmaterial/studiecirkel för chefer och ledningsgrupper

Enkäter

Enkät för personal

Material riktat till/för patienter

Patientposter

Patientposter

Patientbroschyr för utskrift

Broschyren behöver skrivas ut dubbelsidig för att det ska bli två papper som läggs i varandra. Om broschyren skrivs ut i Word behöver följande inställningar göras:

Klicka på Skriv ut. Välj "Skriv ut på båda sidor" och alternativet "Vänd sidorna längs kortsidan" under inställningar. Därefter kan broschyren skrivas ut.

Patientbroschyr för utskrift

Senast uppdaterad: 2018-12-11 16:03