Information för dig som patient

Ersättning för brukarmedverkan

Regionstyrelsen har 180206 fattat beslut om riktlinjen "Ersättningar vid samråd", som en rekommendation och ett stöd till Västra Götalandsregionen att arbeta samstämmigt. Här kan du läsa mer om vilken ersättning som utgår för olika former av samråd.

Ersättningar vid samråd

Blankett uppdragstagare

För att få ersättning utbetald behöver du fylla i nedanstående blankett. Du kan därefter lämna/skicka den till någon av de regionala förändringsledarna för vidare hantering. Glöm ej att fylla i om du deltagit halv- eller heldag samt vilket datum det gäller. Om reseersättning önskas, var vänlig bifoga kvitton.

Arvodesbelopp:
Dagarvode, halvdag: 900:- kr
Dagarvode, heldag: 1 800:- kr

Sociala avgifter läggs på summan och det avgår A-skatt.

Blankett uppdragstagare

Patientbroschyr för utskrift

Broschyren behöver skrivas ut dubbelsidig för att det ska bli två papper som läggs i varandra. Om broschyren skrivs ut i Word behöver följande inställningar göras:

Klicka på Skriv ut. Välj "Skriv ut på båda sidor" och alternativet "Vänd sidorna längs kortsidan" under inställningar. Därefter kan broschyren skrivas ut.

Patientbroschyr för utskrift

Senast uppdaterad: 2019-02-18 10:37