Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 hp

Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, anordnar i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola, uppdragsutbildningen Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp, under 2017-2019 och 2019-2021.

Information Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp, 2019-2021

Cecilia Berg Backström

Samordnare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-18 12:52