Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 hp

Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, anordnar i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola, uppdragsutbildningen Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp, under 2017-2019.

Inbjudan Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp, 2017-2019

Cecilia Berg Backström

Samordnare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-30 15:08