Länkar och samarbete

Verksamhetsutveckling inom andra landsting och regioner

Qulturum i Jönköpings län

Memeologen i Västerbotten läns landsting

Verksamhetsutveckling i Region Östergötland

Utvecklingscentrum i Region Skåne

Projekt och utveckling i Stockholms läns landsting

SKL - Sveriges kommuner och landsting

Samarbetspartners och inspirationskällor

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

IHE - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

CHI - Centre for Healthcare Improvement

IHI - Institute for Healthcare Improvement

Senast uppdaterad: 2018-05-15 13:15