Vilka användningsområden finns det i PrimärvårdsKvalitet?

Det finns flera användningsområden för PrimärvårdsKvalitet. Det är ett bra verktyg för att se hur enheten ligger till inom olika områden relaterat till sjukdomar, och om man faktiskt gör så som man tänker, vilket blir synligt när man tittar i verktyget.

För en vårdcentral som till exempel utbildar blivande specialister i allmän medicin, ger PrimärvårdsKvalitet en ökad möjlighet att plocka ut data och arbeta på ett vetenskapligt sätt.

Datan kan också användas i samband med fortbildning kring kvalitetsfrågor. För en rehabiliteringsenhet kan de som gör sin master använda PrimärvårdsKvalitet på motsvarande sätt. 

I den här filmen från SKL får du lära dig mer om användningsområdena från en distriktsläkare på Storvretens vårdcentral. Den är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting.

  • Följa upp hur det går för patienterna
  • Hitta patienter som behöver ytterligare åtgärd
  • Identifiera förbättringsområden
  • Använda som mätetal vid förbättringsarbete
  • Vetenskapliga arbeten
  • Handledning
  • Fortbildning
  • Underlag för lokal som regional dialog till exempel mellan vårdcentral och läkemedelskommitté-representant eller informationsläkare
Senast uppdaterad: 2019-03-08 14:59