Förbättringsområden

Nu när du har provat verktyget

Nu har du provat på verktyget PrimärvårdsKvalitet och har sett det omfattande utbudet av indikatorer och nedbrytningar av dessa. Du har analyserat en eller flera frågeställningar för att komma igång med användningen.

Ganska snart hittade du säkert egna frågeställningar som kanske är mer relevanta för er egen situation och verksamhet på din enhet. Det är bra! Då har arbetet startat på riktigt. Kanske behöver du gå tillbaka några steg och se en film igen, surfa runt bland länkarna eller titta på andra relevanta frågeställningar.

Fler frågeställningar att förhålla sig till

PrimärvårdsKvalitets användning av ordinarie vårddokumentation och beroende av dess kvalitet och enhetlighet kan bidra till förbättringar

- Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och andra begrepp som kan fungera som sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
- Är ni flera på enheten som registrerar enligt punkten ovan, så fundera på om det sker på ett enhetligt sätt
- Titta på prevalensen för någon av de kroniska sjukdomarna, eller på någon annan indikator som är relevant för er. Jämför hur ni ligger till i förhållande till andra enheter och om det är tydligt att det är bra med ett högt eller lågt värde?
- Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det?
- Är det något i vårt mönster vi måste ändra?

Komponenterna för att bli framgångsrik

Bilden visar de viktiga komponenterna för att bli framgångsrik i förändringsarbete och längst till höger de vanliga tillstånden om inte alla delar finns på plats. En framgångsfaktor är att ha effektiva och pålitliga arbetssätt för förbättringar och dessa behöver kännetecknas av engagemang, tydlig struktur samt konkreta mål och planer.

Genom att hitta och använda relevanta indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ger det möjlighet att analysera och mäta tillståndet i alla skeden av en förändring. Indikatorerna ger svar på hur det ser ut idag och är ett stöd att resonera sig fram till vad man vill uppnå, och längst vägen i förändringsarbetet kontrollera att åtgärderna ger verkan.

Fundera på

Vilka verktyg har vi behov av i vår verksamhet? Vilka verktyg kan vara ett stöd för oss i våra pågående förbättringsarbeten? Har du hittat egna frågeställningar som kanske är mer relevanta för er egen situation och verksamhet på din enhet? Det är bra! Då har arbetet startat på riktigt.
I menyn under länkar kan du hitta mer inspiration och hjälp att hitta rätt för din enhet.

Senast uppdaterad: 2019-02-22 16:23