IT-verktyget PrimärvårdsKvalitet

Inom Västra Götalandsregionen används Medraves modul som teknisk lösning för PrimärvårdsKvalitet. Det här kapitlet beskriver hur it-verktyget  PrimärvårdsKvalitet fungerar och bygger på att din enhet är tekniskt ansluten till PrimärvårdsKvalitetmodulen i Medrave.

För att kunna utforska verktyget PrimärvårdsKvalitet rekommenderar vi att du börjar med att starta Medrave, går in under menyvalet rapporter och där väljer du att öppna modulen PrimärvårdsKvalitet. Sedan kan du hoppa tillbaka till den här sidan för att komma igång.

Introduktionsfilm

I den här filmen introduceras du till modulen för PrimärvårdsKvalitet. När du sett klart kan du testa dina nyvunna färdigheter direkt i din Medrave-installation.

Tips!

När du nu har lärt dig att hitta PrimärvårdsKvalitet och fått en introduktion till vilka indikatorer som finns, så tar vi nästa steg och tittar närmare på den samlade informationen för en indikator. Titta på introduktionsfilmen som visar detaljer och navigeringsinformation. Tänk på att:

- pausa filmen och häng med parallellt direkt i PrimärvårdsKvalitetsmodulen.
- ta till användarmanualen vid behov, närhelst du använder PrimärvårdsKvalitetsmodulen. [länk]

Vad är Lådagram?

Lådagram är ett komprimerat visningsformat för statistik. Det kallas också för låddiagram eller box-plot. Det används i Medrave för att illustrera indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet, där varje låda visar värden för en indikator. Den röda pilen illustruerar din enhet. Strecket som löper tvärs över den färgade delen av lådan är medianen.

Olika specifikationer av indikatorerna

Varje indikator har sin egen specifikation som du behöver ta del av för att kunna tolka den data som presenteras och relatera till er verksamhet på vårdcentralen alternativt  rehabenheten. 

I specifikationen får du en beskrivning av indikatorn, vilket mått som avses och vilka eventuella felkällor som finns. Under rubriken teknisk beskrivning i specifikationen anges nämnare och täljare. Nämnaren, det vill säga urvalet, kan exempelvis vara antal patienter på enheten med viss diagnos. Täljare kan då var antal som fått behandling eller uppföljning för sin diagnos, och därmed uppfyller kriterierna för indikatorn.

I denna avslutande film får du se en sammanfattande beskrivning av vad specifikationen innehåller. Förstå indikatorspecifikationen (länk till filmen)

I menyn under valet Länkar kan du bland annat komma åt den nationella indikatorskatalogen där alla specifikationer finns.

Senast uppdaterad: 2019-03-08 13:03