Patientdelaktighet

Vi har en helhetssyn på både patienter och organisation och utgår alltid från patientens behov för att skapa bästa möjliga värde för våra patienter/invånare.

• Patienten känner sig alltid välkommen.

• Patienten är en medaktör i sin vård och behandling.

• Organisatoriska gränser är inte ett hinder.

Senast uppdaterad: 2018-08-16 11:19