Brukarrådet

Brukarrådet för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd mellan representanter från organisationer för funktionshindrade, politiker från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och tjänstemän från Västra Götalandsregionen (VGR).

Syftet med brukarrådet är att öka Västra Götalandsregionens kunskap om funktionshindrades situation och genom samråd öka förståelsen för vad regionen kan förbättra inom området hälso- och sjukvård.

Syftet är också att stärka egenmakten hos personer med funktionshinder, genom att de blir lyssnade på, får möjlighet att påverka och vara delaktiga.

Uppdragshandling

Kontaktuppgifter

Företrädare för gruppen svårt att se

Britt Artursson SRF väst Skaraborgsgatan 34 D 532 30 Skara Telefon: 0511-347970 Mobil: 0706-535910 E-post: skaraborg@srf.nu

Erik Johansson Lönnroth Synskadades Riksförbund Göteborg Postadress: c/o Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 414 53 Göteborg Mobil:0723-320104 E-post: erik.johansson@srfgoteborg.se

Företrädare för gruppen svårt att höra

Hans Hedström HRF Kantor Edgrensväg 14C 443 34 Lerum Telefon: 0302-141 78 E-post: h.hedstrom@telia.com

Kenneth Sandberg VG dövas länsförbund Drakblommegatan 21, 417 20 Göteborg Mobil: 0738-410560 (endast SMS) E-post: vgdl.kenneth@gmail.com

Företrädare för gruppen svårt att röra sig

Lena Svensson RBU Bohuslän Ridhusgatan 7/1103 451 42 Uddevalla Telefon: 0522-886 22 Mobil: 0765-55 18 75 E-post: lensve1964@outlook.com

Mona Eriksson Reumatikerdistriktet Göteborg Pärt Antons gata 106 426 79 Västra Frölunda Mobil: 0702-81 20 12 E-post: monadianaeriksson@gmail.com

Företrädare för gruppen svårt att tåla vissa ämnen

Kent Olaisson Diabetesföreningen VG Grangärdesvägen 11b 445 56 Surte Mobil: 0708-981511 E-post: kent.olaisson@telia.com

Lisbeth Schmauch Astma- och Allergiföreningen VG-väst Hälleflundregatan 48 426 58 Västra Frölunda Telefon: 031-92 94 92 Mobil: 0708-600 524 E-post: lisbeth.schmauch@gmail.com 

Företrädare för gruppen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

Bengt Fernström FPS Schizofreniförbundet - Afasi Skaraborg Hallonstigen 2 543 32 Tibro Telefon: 0706-36 58 20 E-post: bfm.01@telia.com

Elaine Johansson FUB Västra Götaland, HSO VG Glasbergsgatan 59 431 34 Mölndal Telefon: 0706-10 86 24 E-post: elaine.w.johansson@telia.com

Ulla Adolfsson Autism och Aspergerföreningen distrikt Göteborg Röds Norgård 8 423 34 Torslanda Mobil: 070-714 22 20 E-post: ullaad@gmail.com

Senast uppdaterad: 2018-08-16 13:56