Forskning, artiklar och media

Forskning och artiklar

GPCC vid Göteborgs Universitet

Beslut om PCA, Sveriges kommuner och landsting

Regionen inför personcentrerat arbetssätt

Informationsbroschyr från Vårdförbundet

Sanningar och myter om personcentrerat arbetssätt

SKL inför personcentrerad vård (Vårdfokus)

Personcentrerad vård - förändring som utmanar maktstrukturer (Läkartidningen)

Övrig media

Sveriges Radio P4 intervjuar PCA-teamet

Föreläsning med Bengt Kristensson Uggla

Föreläsning med Inger Ekman

Partnerskap - en film från GPCC

Ubuntu - en film om personcentrerad vård

Cleveland clinic - empathy video

En film om att leva med KOL

PCA på Instagram

Senast uppdaterad: 2018-08-15 14:14