Material för nedladdning

Stödmaterial

Under hösten 2016 har ett arbete pågått för att ta fram material för fortsatta utbildningsinsatser. Tanken är att detta ska vara ett stöd till verksamheter som vill börja utveckla ett personcentrerat arbetssätt.

Stödmaterial/studiecirkel för team

Bildstöd

Stödmaterial/studiecirkel för chefer och ledningsgrupper

Material riktat till/för patienter

Patientposter