Information för dig som patient

Ersättning för brukarmedverkan

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 171219 fattat beslut om riktlinjen "Ersättningar vid samråd", som en rekommendation och ett stöd till regionen att arbeta samstämmigt. Här kan du läsa mer om vilken ersättning som utgår för olika former av samråd.

Ersättningar vid samråd