Konferens personcentrerat arbetssätt

En konferens om personcentrerat arbetssätt hölls på Chalmers den 1 december. Spännande föredragshållare med bland andra Helen Bevan, från NHS i England, Inger Ekman, Göteborgs Universitet, Astrid Seeberger, Karolinska Institutet, samt patienterna Mikaela Javinger och Håkan Hedman beskrev sina upplevelser och möten med hälso och sjukvården.

Konferensen riktade sig till politiker i nämnder och styrelser, chefer och ledning, samt verksamhetsföreträdare och team som arbetar eller är intresserade av att utveckla sin verksamhet mer personcentrerat.

Flyer och anmälan

Program

Presentationer

Presentationer i PPT-format

Boel Mörck 

Inger Ekman & Pia Rydell

Helen Bevan

Astrid Seeberger

Håkan Hedman

Jerzy Kaczynski

Inger Böl

Valdemar Ehrling

Senast uppdaterad: 2018-04-23 11:25