30-45 minuter

Om du har 30-45 minuter på dig till fördjupning eller ska hålla en kortare presentation om PCA.

  • Använd bildspelet Presentation av PCA
  • Se/visa någon av filmerna som tipsas om i materialet "Om du har 10 minuter till förfogande"
  • Reflektera kring hur arbetet ser ut hos er, arbetar ni personcentrerat i dag? Finns det något ni kan utveckla mer? Vilket stöd behöver ni då?
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20