Vårdinformatik

Informatik handlar om hur information struktureras, hur den används och hur system byggs upp för lagring och för spridning av information.

Vårdinformatik uppstår i mötet mellan tre kunskapsfält; 

  • den professionella kunskapen hos vårdpersonalen
  • kunskapen om vad information är - språket, terminologin, kvaliteten i den information som lämnas och verktyg för att samla in information
  • den tekniska kunskapen - systemutveckling, vad dagens datorer och programvaror kan och inte kan göra

För att organisera information så att den är kommunicerbar, jämförbar och medicinskt säker behövs en gemensam informationsstruktur. I denna ingår bland annat kontrollerade kodverk samt termer och begrepp. 

Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:59