Diagnoskoder (ICD10)

Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker.

ICD10-SE är den svenska översättningen av Världshälsoorganisationen  WHO´s klassifikation och benämns "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem".

Med ICD10-SE kan man klassificera sjukdomstillstånd, symtom, komplikationer till vård och andra orsak till kontakt med hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:03