Diagnosrelaterade grupper (DRG)

DRG används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används Nord-DRG.

DRG systemet innebär att patienters vårdkontakter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. Grupperingen görs utifrån vad som registreras i våra patientadministrativa system, nämligen kod för huvud- och bidiagnos, åtgärdskoder, ålder, kön samt utskrivningssätt för slutenvård.

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen på olika sjukhus eller i olika landsting. Eftersom DRG systemet tar hänsyn till resursförbrukning kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende produktivitet (kostnad per DRG-poäng).

Socialstyrelsen förvaltar och underhåller den svenska delen av Nord-DRG. Logiken uppdateras varje år.

Vägledning till Nord-DRG

Vägledning till Nord-DRG CC är en förenklad version av grupperingslogiken.

Viktlistor

Inför varje år beräknas och beslutas regionala viktlistor för sluten- och öppen somatisk vård. Dessa bygger på produktion och kostnadsdata från Västra Götalandsregionens sjukhus.

Senast uppdaterad: 2019-03-01 13:35