Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården. Rapporterade koder ger underlag till en statistisk beskrivning av vårdens innehåll. I KVÅ ingår dels koder för kirurgiska åtgärder hämtade från klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ), dels icke kirurgiska eller medicinska åtgärdskoder (KMÅ).

Klassifikation av vårdåtgärder

Regionala åtgärdsförteckningar

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:04