Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården. Rapporterade koder ger underlag till en statitisk beskrivning av vårdens innehåll. I KVÅ ingår dels koder för kirurgiska åtgärder hämtade från klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ), dels icke kirurgiska eller medicinska åtgärdskoder (KMÅ).

Regionala åtgärdsförteckningar

Regionala åtgärdsförteckningar gäller fr o m 2018

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25