Regionala åtgärdsförteckningar (KVÅ)

Regionala åtgärdsförteckningar KVÅ-koder (lathundar) gäller för 2018

A B D E F G H I K L M N O P R S T U Y Ö 

Åtgärdsförteckningarna för barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri för 2018 är ännu inte klara.

A
Allergologi

Allmän onkologi och gynonkologi

Anestesi och intensivvård

Arbetsterapi inom specialiserad vård

Arbetsterapi inom Närhälsan

Audiologi 

B

Barnverksamhet

Barn och ungdomsallergologi

Barn och ungdomsdiabetologi

Barn och ungdomsendokrinologi

Barn och ungdomskardiologi

Barn och ungdomskirurgi brännskademottagning

Barn och ungdomskirurgi pediatrisk nutrition

Barn och ungdomskirurgi stomiterapeut

Barn och ungdomskirurgi tarmterapeut

Barn och ungdomskirurgi uroterapeut

Barn och ungdomskirurgi

Barn och ungdomsmedicin

Barn och ungdomsneurologi med habilitering

Barn och ungdomsortopedi

Barn och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomsurologi

Barnonkologi

Barnreumatologi

Neonatologi

Pediatrisk gastroenterologi och hepatologi

Pediatriska lungsjukdomar

Pediatrisk njurmedicin

 

Blödnings- och koagulationsrubbningar

D

Diabetologi

E

Endokrinologi

Tillbaka överst på sidan

F

Foniatri (röst- och talrubbningar)

Fysioterapi/sjukgymnastik Närhälsan

G

Gastro-Enterologisk kirurgi

Geriatrik

Gynekologi och obstetrik

H

Handkirurgi

Hematologi

Hud- och könssjukdomar

I

Infektionssjukdomar

Internmedicin

K

Kardiologi

Kirurgi

Klinisk fysiologi

Kuratorsområdet

Kärlkirurgi

Tillbaka överst på sidan

L

Logopedområdet

Lungsjukdomar

M

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Medicinska njursjukdomar

N

Neurokirurgi

Neurologi

Nutritionsbehandling

O

Obesitasmottagning

Ortopedi

P

Palliativ vård

Plastikkirurgi

Psykiatri

Psykiatri - normalbesök

Psykiatri - normalvårdtillfälle

Psykologiverksamhet

R

Rehabiliteringsmedicin

Reumatologi

Tillbaka överst på sidan

S

Sjukgymnastik inom specialiserad vård

Smärtbehandling

T

Toraxkirurgi

Transplantationskirurgi

U

Urologi

Y

Yrkes- och miljömedicin

Ö

Ögonsjukdomar

Öron-näsa-halssjukdomar

Tillbaka överst på sidan

Senast uppdaterad: 2018-02-23 10:21