Registreringsregler

Syftet med registreringsregler är att främja en enhetlig och korrekt beskrivning av utförd hälso- och sjukvård.