Kostnadsfria preventivmedel för unga tom 20 år

From 1 januari 2017 är preventivmedel, såsom p-piller och långtidsverkande hormonpreparat kostnadsfria för unga tom 20 år. För mer informaton se avsnitt 7.2 Födelsekontrollerande verksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26