Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar från 1 januari 2018

Från och med 1 januari träder vissa förändringar i kraft. Bland annat:

 • Åtgärd på plats av ambulanspersonal: Åtgärden är avslutad och patient följer inte med ambulansen 300 kr.
 • Sjukhusens akutmottagningar: Enhetstaxa 300 kr.
 • Specialistläkare inom gynekologi: 300 kr.
 • Arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab: 100 kr.
 • Hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier: 100 kr. Endast ett tillägg tas ut. Gäller även vid teambesök.
 • Ungdomsmottagning:
  Läkarbesök för patienter fyllda 20 år 100 kr.
  Sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år 50 kr, undantag kuratorsbesök 0 kr.
 • Laboratorieprov som inte sker samma dag som besöket: på vald vårdcentral 50 kr, på övriga mottagningar 100 kr.
 • Distanskontakter - ljud och bild till exempel Skype:
  Vald vårdcentral, läkare/övriga 100/50 kr.
  Övriga vårdgivare, läkare/övriga 300/100 kr
 • Telefonkontakt med läkare: Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en specifik tid som ersätter ett mottagningsbesök. Vald vårdcentral 100 kr, övriga vårdgivare 300 kr.

Avgiftsförändringarna beslutades av regionfullmäktige 12  juni 2017, § 104. Dnr RS 2017-02404.

Från och med 1 januari 2018 kommer patientavgiftshandboken att se annorlunda ut. Syftet med den nya handboken är att den ska vara mer användarvänlig.

Senast uppdaterad: 2017-12-13 12:00