Abort/sterilisering

Rådgivning inför eventuell abort eller sterilisering är avgiftsfri. Däremot ska patientavgift tas ut för åtgärden. Även när den sker i direkt anslutning till rådgivningen.