Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbaserad patientavgiftshandbok

Från och med 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen en ny webbaserad patientavgiftshandbok. Syftet med den nya handboken är att den ska vara mer användarvänlig.

Från och med 1 januari träder vissa förändringar i kraft. Bland annat:

Åtgärd på plats av ambulanspersonal. Åtgärden är avslutad och patient följer inte med ambulansen 300 kr.

Sjukhusens akutmottagningar, enhetstaxa 300 kr.

Specialistläkare inom gynekologi 300 kr.

Arbets- och fysioterapeut inklusive Vårdval Rehab 100 kr.

Hembesökstillägg för samtliga yrkeskategorier 100 kr.
Endast ett tillägg tas ut. Gäller även vid teambesök.

Ungdomsmottagning:
Läkarbesök för patienter fyllda 20 år 100 kr
Sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år 50 kr
undantag kuratorsbesök 0 kr

Laboratorieprov som inte sker samma dag som besöket:
På vald vårdcentral 50 kr
På övriga mottagningar 100 kr

Distanskontakter - ljud och bild t.ex. Skype
Vald vårdcentral, läkare/övriga 100/50 kr
Övriga vårdgivare, läkare/övriga 300/100 kr

Telefonkontakt med läkare
Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till
en specifik tid som ersätter ett mottagningsbesök.
Vald vårdcentral 100 kr
Övriga vårdgivare 300 kr

Beslut av regionfullmäktige 12  juni 2017, § 104. Dnr RS 2017-02404. 

Senast uppdaterad: 2018-05-30 15:17