Ny avgift för åtgärd på plats av ambulanspersonal

Från 1 januari 2018 är avgiften för åtgärd på plats av ambulanspersonal 300 kr. Åtgärden är avslutad och patient följer inte med ambulansen.

Läs mer om avgiften på: Vårdinsats på plats (VIPP)

Senast uppdaterad: 2018-05-30 15:24