Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomisk hantering och rutiner

Vad säger lagen och det reviderade riksavtalet?

Landstingen har skyldighet att erbjuda öppen vård även för patienter från annat landsting. Det innebär att landstingen inom den öppna vården inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska behov som patienten har. Bestämmelsen gäller för primärvård och specialistvård, även inom regionsjukvården. Utomlänspatienter omfattas dock ej av vårdlandstingets vårdgarantiansvar.

Avtal med privata vårdgivare, som tecknas efter 1 januari 2015, får inte innehålla någon begränsning avseende patienter från andra landstings möjligheter att söka vård inom avtalet. Särskilda övergångsbestämmelser gäller för avtal som tecknats före 1 januari 2015. Oavsett när avtalet är tecknat är huvudregeln att det inte ska utfärdas någon betalningsförbindelse från hemlandstinget.

Om en patient begär att få medicinsk service utförd hos annat landsting ska detta tillgodoses.

Möjligheten för avtalstecknande landsting att ge vårdgivaren fullmakt för att skicka fakturor direkt till hemlandstinget avskaffas. Det avtalstecknande landstinget får fakturan från vårdgivaren och fakturerar vidare till hemlandstinget efter sin fakturakontroll

Rutiner och processer som påverkas inom Västra Götalandsregionen

Utomlänspatienter som får öppen vård inom Västra Götalandsregionen

För besök/vård inom öppenvården utfärdas inga betalningsförbindelser oavsett vårdnivå; primärvård, länssjukvård eller regionvård. För att använda ett avtal som tecknats före 2015-01-01 med privat vårdgivare krävs att avtalet innehåller uppgift om att det är öppet för utomlänspatienter.

Sjukhusen fakturerar respektive hemlandsting som i dag och enligt gällande utomlänsprislistor

Besök inom vårdvalen faktureras hemlandstingen av koncernkontoret. Ersättning till vårdgivarna sker enligt gällande krav- och kvalitetsböcker.

Fullmakter till privata vårdgivare för att direktfakturera respektive hemlandsting ska inte finnas från 1 januari 2015 oavsett när avtalet är tecknat. Alla fakturor, även för utomlänspatienter ska därmed komma till VGR från respektive vårdgivare och koncernkontoret fakturerar vidare till respektive hemlandsting. VGR ansvarar för att den fakturerade vården stämmer med avtalets innehåll och pris.

Västragötalänningar som får öppen vård i annat landsting

För besök/vård inom öppenvården utfärdas inga betalningsförbindelser oavsett vårdnivå; primärvård, länssjukvård eller regionvård. För att använda ett avtal som tecknats före 2015-01-01 med privat vårdgivare krävs att avtalet innehåller uppgift om att det är öppet för utomlänspatienter.

Fullmakter till privata vårdgivare för att direktfakturera respektive hemlandsting ska inte finnas från 1 januari 2015 oavsett när avtalet är tecknat. Alla fakturor ska därmed komma till VGR från respektive vårdlandsting som genomfört kontroll av att den fakturerade vården stämmer med avtalets innehåll och pris.

Fakturorna från andra landsting hanteras av Regionservice i Mariestad på uppdrag av koncernkontoret. Fakturor avseende garantivård beskrivs inte här eftersom de inte påverkas av nya patientlagen. 

Fakturaadress: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Ekonomiservice 542 87 MARIESTAD

Detaljerad beskrivning av regler och rutiner för registrering och kostnadsansvar framgår av beslut i Rakelgruppen 2015-12-11. Se dokument i högerspalten.

Ersättning för sjukresor följer gällande sjukresereglemente och innebär att patienten själv betalar resan vid utomläns valfrihetsvård. I övriga fall betalar VGR kostnaden med avdrag för gällande patientavgift för resan. Vid vård i Halland och i för viss vård i Värmland ersätts resekostnaden som inom VGR.

För att kunna hantera specialistvårdsremisserna i systemet Köpt Vård behöver dessa registreras i systemet som betalningsförbindelser.

Tillämpningsansvisningar valfrihet i vården

Reviderat riksavtal för utomlänsvård

Beslutsstöd om utomlänsersättning

Hantering av köpt utomregional vård


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22