Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fast vårdkontakt

Vad säger lagen?

Patientlagen säger att en patient kan begära att få en fast vårdkontakt. Patienten ska då begära det. En fast vårdkontakt kan också utses om det är nödvändigt för att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska tillgodoses.

En fast vårdkontakt ska samordna olika insatser på ett ändamålsenligt sätt för patienten. Beroende på vilka medicinska och övriga behov patienten har kan en fast vårdkontakt vara någon i hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuksköterska eller psykolog, men det kan också i vissa fall vara en mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.

Då vissa patienter har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika enheter, vårdgivare och kommunal och landstingskommunal hälso- och sjukvård kan de få flera fasta vårdkontakter. De fasta vårdkontakterna ska då samverka och samordna vårdens insatser för den enskilda patienten.

Vårdkontaktens ansvarsområde begränsas av verksamhetschefen.

Margareta Axelson


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:39