Hjälpmedel

Vad säger lagen?

Patientlagen säger att patienten ska få information om de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning.

Lagen säger också att när det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är representerad i en nationell arbetsgrupp som har målsättningen att förtydliga hur landsting och kommuner med hjälpmedelsansvar ska förhålla sig till de olika skrivningarna i Patientlagen och i Riksavtalet för utomländsvård.

Tema hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Mia Isacson

Telefonnummer

Kristina Süvari

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22