Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinsk service

Vad säger lagen?

Medicinsk service nämns inte i patientlagen utan regleras i Riksavtalet för utomlänsvård. 

Riksavtalet

I Riksavtalet för utomlänsvård framgår att en patient kan begära att få medicinsk service utförd hos andra landsting än sitt hemlandsting.

Den som, inom hemlandstinget, har rätt att beställa tjänster inom medicinsk service hos andra landsting ska tillgodose en patients begäran att få medicinsk service utförd i det landsting patienten önskar.

En förutsättning för att en patients hemlandsting ska ersätta ett annat landsting är att den medicinska tjänsten beställs av någon som har rätt att beställa dessa tjänster, som t ex köp av laboratorietjänster.

Om det, av ett kontrakt enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) eller Lag om valfrihetssystem (LOV), medges att läkaren kan beställa medicinsk service i andra landsting ska patientens begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting tillgodoses.

Även i de fall läkare som är verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning beställer medicinsk service ska en patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting tillgodoses.

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Rutiner kommer att inkluderas i regelverk angående remisser för öppen utomlänsvård som är på gång.

Riksavtal för utomlänsvård från och med 1 januari 2015

Agneta Resare


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:45