Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny medicinsk bedömning

Vad säger lagen?

Patientlagen säger att en patient ska få information om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning antingen inom hemlandstinget eller i ett annat landsting.

Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning har utvidgats och det innebär att möjligheten enbart villkoras av att patienten har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Vilka tillstånd som kan betecknas som livshotande eller särskilt allvarliga får avgöras från fall till fall. Med livshotande avses situationer i ett kortare tidsperspektiv.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Det gäller även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting.

Ny medicinsk bedömning innebär en möjlighet för en patient att konsultera en ny läkare och inte enbart att samma läkare ska ompröva sitt tidigare ställningstagande eller diskutera saken med en kollega. Möjligheten innebär också att patientens ställning stärks och skapar en ökad trygghet för patienten i särskilt svåra situationer. 

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Rutiner kan komma att ingå i regler för remisser för öppen utomlänsvård som är på gång.

Marga Brisman

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:46