Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om patientlagen, fakta och bakgrundsinformation

Syftet med patientagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen innehåller bestämmelser om:

 • tillgänglighet

 • information
 • samtycke
 • delaktighet
 • fast vårdkontakt och individuell planering
 • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

 • ny medicinsk bedömning

 • val av utförare

 • personuppgifter och intyg

 • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet 

Nyheter i lagen

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

 • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Invånarna kan också välja privata vårdgivare som har avtal med något landsting.
 • Valfriheten gäller hela det vårdutbud som finns i ett annat landsting även om det inte finns i hemlandstinget.
 • Hänsyn måste tas till remissregler som finns.
 • Vårdgivarna ska vid planerad vård prioritera patienter enbart utifrån medicinska behov. Det innebär att patienter folkbokförda (eller kvarskrivna) i annat landsting ska tas emot på samma villkor som de som är bosatta i Västra Götaland.
 • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas. Information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
 • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
 • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen

Patientlagen ska stärka patienternas ställning (SKL)

Patientlagen i sin helhet

Sammanfattning av patientlagen (Promemoria från SKL)

Dokumentation från konferens om patientlagen (SKL)

Agneta Resare


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:33