Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vad säger lagen?

Av patientlagen framgår att vård ska ges på samma villkor oavsett var patienten bor. Det betyder att patienter från andra landsting (så kallade utomlänspatienter) betalar den patientavgift som gäller i det landsting där patienten söker vård. En utomlänspatient betalar därmed samma patientavgift som personer som är bosatta i Västra Götaland.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård är nationellt. Det innebär att alla patientavgifter som är högkostnadsgrundande får räknas in, oavsett i vilket landsting patientavgiften har betalats. Högkostnadstaket kan variera i olika landsting. En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 150 kr för öppen hälso- och sjukvård. Det gäller för patientavgifter inom offentlig vård och hos privata vårdgivare med avtal.

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Frikort

I Västra Götalandsregionen finns beslut om att frikort utfärdas utifrån ett hemlandstings tak för högkostnadsskydd. Detta oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. I Västra Götalandsregionen är beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård 1 150 kronor. Högkostnadsskyddet är alltid en löpande 12-månaders period. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

Ett frikort gäller i samtliga landsting och regioner.

Återbetalning

Patienter som vill ha tillbaka det överskjutande beloppet för högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård, hänvisas till sitt hemlandsting. I övrigt hänvisas till patientavgiftshandboken.

Patientavgiftshandboken

Patientavgifter och högkostnadsskydd i andra landsting

Carin Svensk

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri

Annette Fogels


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:50