Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård av utomlänspatienter

Vad säger lagen?

Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Vården ska ges på samma villkor som gäller för de egna invånarna. Landstingen kan inte prioritera sina egna invånare framför patienter från andra landsting utan enbart ta hänsyn till de medicinska behov som patienterna har.

Patienten ges möjlighet att välja öppen offentligt finansierade utförare inom primärvården och den specialiserade öppenvården, som t ex dagkirurgi. Valmöjligheten omfattar även öppen högspecialiserad vård, d.v.s. exempelvis regionsjukvård enligt 9§ i hälso- och sjukvårdslagen. Vid vård av utomlänspatienter måste hemlandstingets eventuella remisskrav beaktas. Se det reviderade riksavtalet.

Möjligheten att välja öppen specialistvård i ett annat landsting gäller under förutsättning att hemlandstingets eventuella remisskrav beaktas.

En patient som söker sig till ett annat landsting ska även få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår i det landstingets vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting.

Patienten har även möjlighet att ”lista” sig på en vårdcentral inom ett annat landsting.

Den patient som omfattas av ett annat landstings ansvar har även rätt att få ta del av den utvidgade informationsplikten på samma sätt och villkor som gäller för landstingets egna invånare.

Vårdgaranti kan inte åberopas i andra landsting än hemlandstinget. Undantag gäller Region Halland med anledning av samverkansavtal.

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Det krävs inte längre någon betalningsförbindelse för öppenvård, endast för slutenvård.

Fakturan ska skickas till det landsting/region vårdgivaren har avtal med, landstinget/regionen fakturerar sedan patientens hemlandsting.

Frågor om regelverk

Har du som vårdgivare frågor om regelverk för valfrihet i vården, ska du kontakta samordnare på din förvaltninng, som hanterar frågor om valfrihet i vården.

Riksavtalet om utomlänsvård från den 1 januari 2015


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:55