Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dataskydd - behandling av personuppgifter

Patientnämndernas kansli hanterar personuppgifter. I den här informationen förklaras vilken personuppgiftsdata vi hanterar, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information. Kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Informationen är framtagen med anledning av att allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft. Här får du veta:

 1. Vilken typ av data vi samlar in
 2. Hur vi samlar in data
 3. Vad vi använder data till
 4. Hur länge vi sparar data
 5. Till vem vi lämnar ut data
 6. Hur vi skyddar data
 7. Din rätt till dina personuppgifter
 8. Personuppgiftsansvarig
 9. Kontaktuppgifter

1.  Vilken typ av data vi samlar in

Patientnämndernas kansli registrerar namn, personnummer, kön, telefonnummer, postadress och e-postadress. Vi dokumenterar muntlig information alternativt sparar skriftliga uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt synpunkter på hälso- och sjukvården.

2.  Hur vi samlar in data

Personuppgifter samlas in på olika sätt beroende på hur du kontaktar oss. Vi har huvudsakligen fyra kontaktvägar:

Brev
E-post

Telefon
1177 Vårdguiden e-tjänster

När du kontaktar oss skriftligen registreras ditt meddelande som inkommen allmän handling till patientnämndernas kansli. Innehåller meddelandet uppgifter om personliga förhållanden eller hälsotillstånd hanteras meddelandet som en allmän handling med sekretess. Läs mer kring sekretess under punkt 5. Kontaktar du oss på telefon frågar vi om du vill att ett ärende ska registreras med dina personuppgifter.

3.  Vad vi använder data till

Patientnämndernas kansli använder personuppgifter för följande syften:

 • Upprätthålla kontakt med dig (identifiering)

 • Svara på dina frågor, ge dig vägledning och hjälp

 • Förordna stödperson för dig som är tvångsvårdad

 • Sammanställa övergripande statistik, iakttagelser och analyser för återrapportering till vårdgivare och förtroendevalda. Syftet är att bidra till ökad kvalitet, patientsäkerhet samt att vården anpassas efter patienters behov och förutsättningar.

Patientnämndernas arbete utgår från lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Läs gärna mer om lagen här.

4.  Hur länge vi sparar data

Handlingar som inkommer eller upprättas på patientnämndernas kansli utgör allmänna handlingar som bevaras enligt arkivlagen. Handlingar gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

5.  Till vem vi lämnar ut data

 • Vi delar inte dina personuppgifter utan samtycke

 • Ditt ärende skyddas av sekretess i 70 år om det innehåller personuppgifter, uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

 • Allmänna handlingar kan begäras ut från myndigheten enligt offentlighets- och sekretesslagen men avidentifieras innan utlämning.

Samtycke
En del i patientnämndernas arbetssätt är att hjälpa patienter i kontakt med vårdgivare. För att möjliggöra detta arbete kan patientnämndernas kansli med ditt samtycke, godkännande, dela dina personuppgifter, exempelvis personnummer och information om din hälsa. Delning av personuppgifter är nödvändigt för att vårdgivare med säkerhet ska kunna identifiera och veta att det är för rätt person de hanterar ärendet. Patientnämndernas kansli inhämtar samtycke skriftligen på anmälningsblankett, i korrespondens eller muntligen. Lämnas samtycke muntligen görs alltid notering om detta i vår dokumentation. Samtycke till delning av personuppgifter kan återkallas.

Allmän handling
Handlingar som inkommer eller upprättas på patientnämndernas kansli utgör allmänna handlingar. Att ditt ärende blir allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip i grundlagen som ger alla medborgare rätt till insyn i myndigheters arbete. I offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. 4 § OSL) regleras patientnämndsverksamhet, där framgår att allmänna handlingar som innehåller uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden skyddas av sekretess i 70 år.

Andra myndigheter
På begäran enligt lag och myndighetsbeslut är vi skyldiga att lämna ut de uppgifter som följer av beslutet – exempelvis till polisen.

6.  Hur vi skyddar data

Vi lagrar dina personuppgifter digitalt på servrar med begränsad åtkomst. Tillgänglighet till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Alla personuppgifter som överförs via internet skyddas med hjälp av kryptering.

7.  Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter och veta hur vi hanterar din data. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och få vissa uppgifter borttagna från våra system. Viss behandling av personuppgifter baseras på att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. Samtycke till delning av personuppgifter kan återkallas.

8.  Personuppgiftsansvarig

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen är personuppgiftsansvariga och ansvarar för den data som behandlas hos patientnämndernas kansli. Patientnämndernas kansli utgör patientnämndernas gemensamma förvaltning.

Patientnämndernas kansli org.nr. 232100-0131

9.  Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur patientnämndernas kansli hanterar personuppgifter får du gärna kontakta oss.
Telefon: 010-441 20 00
E-postadress:
patientnamnden@vgregion.se
Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg

Dataskyddsombud (DSO/DPO) för patientnämnderna är regionjurist Ingrid Floderus.
Telefon, växeln: 010-441 00 00
E-postadress: koncernkontoret.dso@vgregion.se
Postadress: Koncernkontoret Juridik, Lillhagsparken 5, 405 44 Göteborg

Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter, läs mer på Datainspektionens webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-03-07 10:51