Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om du inte är nöjd med vården

Lämna synpunkter eller klaga

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga, det gäller även vid tandvård. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur våden kan bli bättre.

Flera sätt att lämna synpunkter eller klaga:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling
  • Kontakta patientnämnden
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Om det rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen eller Polisen.

Rådgör med patientnämnden om du inte vet vart du ska vända dig.

Information - Corona, covid-19
Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård. För frågor gällande inställda operationer, undersökningar och besök, på grund av den rådande situationen av covid-19, hänvisar vi till din mottagning och den information du har fått.
Vi ber om förståelse att patientnämnden inte tillskriver vården i dessa frågor för tillfället.

Vänd dig dit du fick vård

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Kontaktuppgifter till vården i Västra Götaland

Patientnämnden kan stödja dig

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver vård som är offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård i Västra Götaland och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Utredarna gör inga medicinska bedömningar och de tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel, det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården.

I Sverige finns flera patientnämnder, kontakta patientnämnden i den region där du fått vård. Om det gäller vård i Västra Götaland kontaktar du patientnämnden enligt nedan.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Fyll i patientnämndens formulär digitalt genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du loggar in med e-legitimation.
Om du är vårdnadshavare och vill göra en anmälan: 
Gör ditt barns vårdärenden via nätet (klicka på ditt barns namn, sök mottagningen "patientnämndernas kansli").

Vanliga frågor i 1177.

Telefon

Kontakta patientnämnden på telefon 010-441 20 00 under följande telefontider:
måndag till fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00


Brev

Använd blanketten för att kontakta patientnämnden via brev. Om klagomålet gäller en närstående över 18 år, bifoga en fullmakt från den personen. Skicka inte med journalkopior.

Blankett för synpunkter och klagomål till patientnämnden 

Fullmakt

Ifyllt blankett skickas med post till: Patientnämndernas kansli Regionens hus 405 44  Göteborg

Under semesterperioden kan handläggningstiden för inkomna klagomål vara något längre.

Inspektionen för vård och omsorg granskar vården

Innan du kontaktar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med klagomål på vården, bör du först ha kontaktat vårdgivaren där du fick vård. Om du vill kan patientnämnden stödja dig i kontakten med vården. Ansvariga i vården ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål före IVO kontaktas.

IVO utreder allvarligare händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet och rättslig ställning. IVO kan även utreda om du av någon anledning inte fått svar från vården på ditt klagomål, eller om svaret inte är tillfredsställande. IVO utreder i regel inte händelser som inträffade för mer än två år sedan.

Inspektionen för vård och omsorg

Löf ersätter vårdskador

Den som fått en vårdskada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning via patientförsäkringen (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf). Alla Sveriges regioner är försäkrade hos Löf.

Privata vårdgivare som saknar avtal med det offentliga är skyldiga att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag de har sin patientförsäkring. Om vårdgivaren saknar försäkring bör du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Privat hälso-, sjuk- eller tandvård omfattas inte av regionernas patientförsäkring, Löf. Då måste patienten kontakta det försäkringsbolag som det privata sjukhuset, den privata tandläkarmottagningen eller det privata äldreboendet har tecknat patientförsärking i. När det gäller vård hos en privattandläkare kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen.

Anmäl en skada till Löf

Patientförsäkringsföreningen

Privattandsvårdsupplysningen

Skada orsakad av läkemedel

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Ekonomisk ersättning kan ges om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en läkemedelsskada. En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att du slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Anmäl en skada till Läkemedelsförsäkringen

Senast uppdaterad: 2020-05-05 12:51