Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad gör en stödperson

En stödperson är fristående från sjukvården och har uppdraget att fungera som en medmänniska. Patienten har rätt till en stödperson under tiden som tvångsvården pågår. I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas.I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas. Läs mer om patientnämndens stödpersonsverksamhet

I patientnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas. Läs mer om patientnämndens stödpersonsverksamhet

Vad gör en stödperson? from Västra Götalandsregionen on Vimeo.

En stödperson är ett frivillighetsuppdrag som är oerhört viktigt. En stödperson finns till för patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, rättspsykiatrin eller enligt smittskyddslagen. Många av de patienter som dömts till vård har inte ett socialt fungerande nätverk och har i princip mött endast vårdpersonal i större delen av sitt liv.

Alla patienter i Sverige som dömts till tvångsvård både i öppenvård och slutenvård har laglig rätt till en stödperson.

En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal och är inte heller vårdpersonal vilket många patienter tycker är skönt. Stödpersonen behöver inte dokumentera utan är en medmänniska. Patienten och stödpersonen har minst fyra kontakter i månaden. Om patienten vill, kan stödpersonen vara med vid den rättsliga prövningen.

Stödpersonen rekryteras av patientnämnden utifrån noggranna kriterier. Det krävs ingen formell utbildning men det är viktigt att stödpersonen är intresserad av andra människor, kan lyssna och har ett stort hjärta.

Patientnämnden ger kontinuerligt utbildning och följer upp hur det går.

Stödpersonen har tystnadsplikt och uppdraget pågår så länge patienten önskar eller tills dess att tvångsvården upphör.  

Kontakt längst ner på sidan.

Diskussionsfrågor till filmen

  • När informerar vi våra tvångsvårdade patienter om rätten till stödperson?
  • Hur kan vi bidra till att fler får möjlighet till en stödperson?
  • Hur kan vi som vårdpersonal underlätta kontakten mellan tvångsvårdad patient och utsedd stödperson?
Senast uppdaterad: 2019-11-12 16:50