Valfrihet och vårdgaranti

Tillämpningsanvisningar för vårdgaranti och valfrihet i vården

Här finner du tillämpningsanvisningar för vårdgaranti samt för valfrihet i vården. Tillämpningsanvisningarna är ett stöd i hantering och hjälp till patienten i frågor som rör vårdgaranti samt när en patient söker vård utifrån valfrihet. Här finner du också en informationsbroschyr om vårdgaranti och valfrihet i vården. Denna kan med fördel bland annat skickas till patienten i samband med resultatet av remissbedömningen.

Tillämpningsansvisningar valfrihet

Tillämpningsansvisningar vårdgaranti

Informationsbroschyr om valfrihet och vårdgaranti

Informationsbroschyr om valfrihet och vårdgaranti (i A4-format)

Margareta Axelson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer