Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsa i Sverige

I januari 2017 startade ett nytt projekt Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Projektets mål är att stärka den psykiska hälsan i målgruppen.

Under hösten 2016 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en utbildningssatsning för att bidra till en positiv hälsoutveckling för nyanlända och asylsökande nationell. I september 2016 tog Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ett beslut om att initiera ett projekt för att sprida de av SKL föreslagna kunskapslyftet i hela Västra Götalandsregionen. Detta blev Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända i VGR.

Målet är att stärka asylsökande och nyanländas egna resurser till att fungera i samhället och uppmuntra dem till att söka vård på adekvat nivå för sin problematik. Vidare ska personal inom VGR som arbetar med och för målgruppen ha rätt kompetens inom aktuella områden för att möta målgruppens behov.

Initiala aktiviteter är kultur- och språkanpassad Hälsoinformation för alla i målgruppen samt Hälsostöd i grupp för de som vill. Fler aktiviteter och utbildningsinsatser planeras under projektets gång.

Vilka är vi?

Projektgruppen består av personer med svensk sjukvårdslegitimation och hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörerna är personer med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk.

Vad erbjuder vi?

Hälsoinformation, som handlar om hur vården i Sverige är uppbyggd och vilka rättigheter målgruppen har inom vården. Teamledare tillsammans med hälsokommunikatör åker ut till mötesplatser inom VGR där målgruppen befinner sig för att lättare kunna ta del av hälsoinformation.

Hälsostöd är en gruppverksamhet där deltagare och hälsokommunikatör för samtal om psykisk och fysisk hälsa. Kursen erbjuds till alla inom målgruppen som önskar delta. Den omfattar 5 träffar om vardera 2 timmar.

Monique Danielsson

Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-12 10:08