Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsfri kompletterande vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka

Här finns information om kostnadsfri kompletterande vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka till asylsökande vuxna med flera i Västra Götaland i samband med hälsoundersökningen. Här finns också PDF-dokument med information på olika språk och blankett för fakturaunderlag.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland beslutade 2017-09-14 att asylsökande vuxna med flera ska erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i samband med hälsoundersökning av vuxna asylsökande inklusive kvotflyktingar och vuxna anknytningsfall, inom hela Västra Götalandsregionen. Finansiering under 2017 sker från statsbidraget för flyktingsituationen/ökad välfärd.

Bakgrund

Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. Sjukdomen är fortfarande vanligt förekommande i många länder i världen. En person som saknar immunitet mot mässling och som smittas i annat land eller under resa, kan insjukna efter ankomst till Sverige. Mässling är en svår infektionssjukdom med betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst gäller detta små barn och vuxna. Ett utbrott hos ovaccinerade asylsökande innebär också risk för smittspridning i samhället till ovaccinerade.

Om en person redan har en immunitet mot mässling men ändå får MPR-vaccin leder detta inte till några biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. För en dos MPR-vaccin beräknas skyddet mot mässling vara 95 procent. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före.

Utförande

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) ska erbjudas i samband med hälsoundersökningen av asylsökande vuxna med flera. Dessa undersökningar genomförs inom primärvården i Västra Götaland. (Asylsökande barn och ungdomar erbjuds redan denna kompletteringsvaccination kostnadsfritt).

Muntlig och skriftlig information om MPR-vaccin

I samband med den initiala hälsoundersökningen ges muntlig och skriftlig information på respektive språk om erbjudandet att få vaccination. Informationsblad finns tillgängliga på flera språk, se ruta överst på sidan.

Kontraindikationer

För kvinnor i fertil ålder krävs en negativ graviditetstest. Graviditetstesten kan utföras i samband med hälsoundersökningen efter att noggrann information givits. MPR-vaccin ska inte ges under graviditet. Andra kontraindikationer är pågående infektion, obehandlad hivinfektion eller annan allvarlig immunbrist eller överkänslighet mot någon substans eller hjälpämne i MPR-vaccinet. Om tuberkulintest utförs vid hälsoundersökningen, kan MPR-vaccin tidigast ges när tuberkulintest avläses på tredje dagen. Om IGRA görs kan MPR-vaccin ges samtidigt med IGRA. Om tuberkulintest eller IGRA-test inte är utfört före MPR-vaccination måste man vänta minst sex veckor efter att MPR-vaccin givits. Latent tuberkulos (hos en i övrigt symtomfri person) är inte någon kontraindikation mot att ge MPR-vaccin.

Dokumentation

Vaccination ska dokumenteras enligt patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14).

Ersättning till vaccinerande enhet

Kostnaden för hälsoundersökning av asylsökande ersätts till den undersökande mottagningen med ett schablonbelopp. De kostnader som beräknas tillkomma vid erbjudande av MPR-vaccination till asylsökande personer över 18 år (inklusive kvotflyktingar och vuxna anknytningsfall) är:

  • Graviditetstest av samtliga kvinnor i fertil ålder. Kostnad (enligt aktuellt pris från Marknadsplatsen) för graviditetstest: 2.60 per test.

  • Extra återbesök för vaccination: Ersättning för MPR-vaccination 210 kr inklusive besöksavgift (enligt aktuellt belopp i Avgiftshandboken för VGR).

Fakturering

Skicka fakturan samt underlag i blankett ”MPR vaccination i samband med hälsoundersökning” till adressen nedan. Fakturan måste märkas med beställar-id 6080901 samt produktkod 90131.

Faktureringsadress externa leverantörer:
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Fe 021
405 83 GÖTEBORG

Faktureringsadress interna leverantörer:
i71102

Lina Gustin

Barnmorska, vårdavdelning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-30 07:49