Remiss patologi

Under våren 2018 införs ett nytt, digitalt system för remiss till patologen på NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Det innebär att den som skriver remisser kommer att ha möjlighet att använda en modern, digital arbetsmiljö istället för, som idag, skriva en remiss på papper. Förändringen är en liten del av digitaliseringen av såväl patologin som sjukvården i stort.

Den nya rutinen innebär en ökad patientsäkerhet genom en säkrare helhetsprocess. Remiss och prov kopplas samman på ett bättre sätt, vilket minskar risken för förväxling. 

För den som skriver remisser innebär moderniseringen att man skriver remiss i dator istället för på papper, märker provburken med en streckkod, skickar remissen digitalt och provburken via post och får svaret i datorn istället för på papper

Klinikledningen behöver säkerställa att det finns rätt utrustning, tillgång till den digitala lösningen och att berörd personal har rätt information.  Berörda chefer kommer att få information om vad som behöver göras och tidplan för olika aktiviteter. 

Tidplan

Systemet blir successivt tillgängligt för de olika patologiverksamheterna med start i

  • januari på NU-sjukvården
  • mars på Södra Älvsborg Sjukhus
  • april på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Observera att utrullningen startar inom patologiverksamheterna vid driftstart. Utrullningen på övriga kliniker sker successivt under 2018.

Information

Information om moderniseringen, vad den innebär och vad som behöver göras av respektive förvaltning skickas till berörda förvaltningschefer. Privata vårdgivare informeras via Vårdgivarnytt, nyhetsbrev som skickas ut till primärvården. 

Information om vilken utrustning som behövs kommer att publiceras på webbsidan när vi närmar oss driftsättning.

Frågor och kontakt

Har du frågor, är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef för patologin: 

Du kan också mejla funktionsbrevlådan: patos.vgr@vgregion.se