Remiss till Diabetesfotteam

Remiss skrivs av: läkare, sjuksköterska

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

 • Alla patienter med diabetes och fotsår om inte bättre på 1 vecka, inte förväntas läka inom 6 veckor (akut till Infektion/Akutmottagning om infektion med feber/allmänpåverkan).
 • Misstänkt Charcot med/utan sår (svullen, rodnad, värmeökad fot utan sår) ska inte till diabetesfotteam. De remitteras akut efter telefonkontakt med ortopedkonsult/bakjour ortopedi.
 • Sekundärinfektion i sår hos patient med diabetes kan vara svårbedömt (smärta kan till exempel saknas på grund av neuropati.  Istället kan nytillkommen svullnad, ökad sekretion och/eller dålig lukt vara tecken på infektion (Infektion/diabetesfotteam kan gärna konsulteras vid tveksamhet).

Remissinnehåll

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

 • Adress:
  Medicinmottagningen/Diabetesmottagningen
  Fotrond
  442 83 Kungälv
 • Telefon vid frågor: (Endast för internt bruk)

  Akuta frågor ställs till ortopedjour: 0303-989 25. Annars diabetessköterska: 0303-981 02 eller 0303-984 24. 
  Faxnummer medicinmottagningen: 0303-154 38

Användbara länkar

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes (SKL webbutik)

Senast uppdaterad: 2019-01-18 11:23