Remiss till Hud

Denna sida med undersidor är under uppbyggnad.

Remiss skrivs av: läkare

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

  • Oklar sårtyp och eller terapiresistent sår
  • Djup venös insufficiens med svårbehandlade ödem
  • Om svårt att polikliniskt få en fungerande lokalbehandling eller kompression
  • Svårkontrollerbar smärta
  • Om sår lämpligt för pinch-graft, det vill säga stora granulerade sår, smärtsamma sår och reumatiska sår
  • Misstanke om vaskulit, atrophie blanche, pyoderma gangrenosum, eller hypertensivt sår
  • Vid tumörmisstanke
  • Svårkontrollerbar smärta där arteriell insufficiens har uteslutits

Remissinnehåll

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Senast uppdaterad: 2018-11-02 10:14