Remiss till Infektion

Denna sida med undersidor är under uppbyggnad.

I komplicerade fall. Remiss skrivs/telefonkontakt tas av läkare.

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

  • Vid misstanke om djup infektion/septisk påverkan akut remiss
  • Sår med klassiska infektionstecken där påbörjad antibiotikabehandling inte ger förväntad effekt, omvärdera diagnosen
  • Infekterade sår som patienten fått utomlands
  • Behandlingskrävande infekterade sår med multiresistenta bakterier
  • Sårinfektioner hos patienter med komplicerande antibiotikaöverkänslighet

Observera! Akut infektion i framfot hos patient med diabetes ska remitteras akut.

Remissinnehåll 

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Senast uppdaterad: 2018-11-02 10:14