Remiss till Ortopedteknisk avdelning (OTA)

Denna sida med undersidor är under uppbyggnad.

Remiss skrivs av: läkare, sjuksköterska, fotterapeut.

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

 • Arteriell insufficiens + felställningar
 • Patienter med diabetes och/eller reumatisk sjukdom som behöver anpassade skor/inlägg (fotbädd)/annan avlastning.
 1. Om förskrivning och kostnadsansvar, se Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Remissinnehåll

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

 • Adress:
  Ortopedteknisk mottagning Kungälv
  OTA Falkenbergsgatan
  Verksamhet Ortopedteknik och sterilteknik
  Område 3
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Telefon vid frågor:

Användbara länkar

Hjälpmedelshandboken

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes (SKL webbutik)

Nationella riktlinjer för diabetesvården (Socialstyrelsen)

Regionala medicinska riktlinjer - Diabetesfoten

Förteckning över sårläkningsartiklar och kompressionsförband 2018


Senast uppdaterad: 2018-11-13 14:59