Remiss till Diabetesfotteam

Remiss skrivs av: läkare, sjuksköterska

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

 • Alla patienter med diabetes och fotsår om inte bättre på 1 vecka, inte förväntas läka inom 6 veckor (akut till Infektion/Akutmottagning om infektion med feber/allmänpåverkan).
 • Misstänkt Charcot med/utan sår (svullen, rodnad, värmeökad fot utan sår) ska inte till diabetesfotteam. De remitteras akut efter telefonkontakt med ortopedkonsult/bakjour ortopedi.
 • Sekundärinfektion i sår hos patient med diabetes kan vara svårbedömt (smärta kan till exempel saknas på grund av neuropati.)  Istället kan nytillkommen svullnad, ökad sekretion och/eller dålig lukt vara tecken på infektion. Infektion/diabetesfotteam kan gärna konsulteras vid tveksamhet.

Remissinnehåll

Till remiss ska bifogas ifylld blankett för multidisciplinär handläggning.

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

 • Adress:
  Diabetesfotteamet medicinmottagningen NÄL, Lärketorpsvägen
  461 85 Trollhättan
 • Telefon vid frågor: (Endast för internt bruk)

  Endokrinkonsult 010 - 435 25 00
  Sekreterare 010 - 435 55 31
  Fax 010 - 435 71 29

Användbara länkar

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes (SKL webbutik)

Senast uppdaterad: 2019-01-18 11:17