Remiss till Infektion

Denna sida med undersidor är under uppbyggnad.

I komplicerade fall. Remiss skrivs/telefonkontakt tas av läkare.

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

 • Vid misstanke om djup infektion/septisk påverkan akut remiss
 • Sår med klassiska infektionstecken där påbörjad antibiotikabehandling inte ger förväntad effekt, omvärdera diagnosen
 • Infekterade sår som patienten fått utomlands
 • Behandlingskrävande infekterade sår med multiresistenta bakterier
 • Sårinfektioner hos patienter med komplicerande antibiotikaöverkänslighet

Observera! Akut infektion i framfot hos patient med diabetes ska remitteras akut.

Remissinnehåll 

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

 • Adress:
  Infektionsmottagningen NÄL
  Lärketorpsvägen
  461 85 Trollhättan
 • Telefon vid frågor:
  Dagbakjour 010 - 435 55 08
  Telefon sekreterare 010 - 435 56 01
  Fax 010 - 435 70 28

Användbara länkar


Senast uppdaterad: 2018-11-02 10:11