Remiss till Ortopedteknisk avdelning (OTA)

Remiss skrivs av: läkare, sjuksköterska, fotterapeut

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

 • Arteriell insufficiens + felställningar
 • Patienter med diabetes och/eller reumatisk sjukdom som behöver anpassade skor/inlägg (fotbädd)/annan avlastning.

Om förskrivning och kostnadsansvar, se Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

REKlistan:

Remissinnehåll

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

Vart skicka remissen?

 • Adress:

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Ortopedteknik och sterilteknik
  Falkenbergsgatan 3, Göteborg

 • Telefon vid frågor: 
  031 - 343 81 47 (Ulla Tang Hellström) (Endast för internt bruk)
  031 - 343 81 44 (Kassa)

Användbara länkar

Hjälpmedelshandboken

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes (SKL webbutik)

Nationella riktlinjer för diabetesvården (Socialstyrelsen)

Regionala medicinska riktlinjer - Diabetesfoten

Förteckning över sårläkningsartiklar och kompressionsförband 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-18 10:47