Remiss till Ortopedteknisk avdelning (OTA)

Remiss skrivs av: läkare, sjuksköterska, fotterapeut.

Vilka ska remitteras?

Remissinnehåll

Vart skicka remissen?

Användbara länkar

Vilka ska remitteras?

  • Arteriell insufficiens + felställningar
  • Patienter med diabetes och/eller reumatisk sjukdom som behöver anpassade skor/inlägg (fotbädd)/annan avlastning.

Om förskrivning och kostnadsansvar, se Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

REKlistan:

Remissinnehåll

Remissinnehåll Bensår (länk till Sårwebben)

Allmänt om remisser i Västra Götalandsregionen:
Regional medicinsk riktlinje (RMR): Remiss inom hälso- och sjukvård

 Vart skicka remissen?

  • Adress:
    Ortopedteknisk avdelning, Neuro- och Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
    501 82 Borås
  • Telefon vid frågor:
    033 - 616 14 60 (Endast för internt bruk)

Användbara länkar

Ortopedteknik

Hjälpmedelshandboken

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes (SKL webbutik)

Nationella riktlinjer för diabetesvården (Socialstyrelsen)

Regionala medicinska riktlinjer - Diabetesfoten

Förteckning över sårläkningsartiklar och kompressionsförband 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-18 11:15