Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss till patologen

Sedan januari 2019 införs ett nytt digitalt system för remiss till patologen på NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Det innebär att den som skriver remisser kommer att ha möjlighet att använda ett modernt, digitalt arbetssätt istället för att skriva en remiss på papper vilket är fallet idag. Förändringen är en del av digitaliseringen av såväl patologin som sjukvården i stort.

Det nya arbetssättet innebär en ökad patientsäkerhet genom en säkrare helhetsprocess. Remiss och prov kopplas samman på ett bättre sätt, vilket minskar risken för förväxling samt att spårning av provet kan ske.

För den som skriver remisser innebär moderniseringen att man skriver remissen elektroniskt i datorn istället för på papper, märker provburken med etikett med streckkod, skickar remissen digitalt, provburken via post och får svaret elektroniskt i datorn istället för på papper. Detta genom systemet LabPortalen.

Klinikledningen behöver säkerställa att det finns rätt utrustning, tillgång till den digitala lösningen och att berörd personal har rätt information. Berörda chefer kommer att få information om vad som behöver göras och tidsplan för olika aktiviteter.

Tidsplan

Systemet blir successivt tillgängligt för de olika Sjukhusen i Västra Götalandsregionen med start i slutet av 2019. Detaljerad utrullningsplan kommer att antas under hösten 2019.

Under september 2019 kommer en pilot startas för att finjustera remissmallar. Fem kliniker från de tre sjukhusen Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården samt Sahlgrenska Universitetssjukhus har valts ut för deltagande i piloten. Utrullningen på övriga kliniker sker successivt med början i slutet av 2019.

Information skickas ut

Information om moderniseringen, vad den innebär och vad som behöver göras av respektive förvaltning skickas till berörda förvaltningschefer.

Information om vilken utrustning som behövs kommer att skickas till respektive områdeschef eller klinikchef i god tid innan den nya lösningen tas i drift.

Frågor och kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Patos planeringsledare Christer Kindahl, christer.kindahl@vgregion.se.

Du kan också skicka meddelande till funktionsbrevlådan: patos.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-07-08 13:14