Remiss till patologen

Med start i januari 2019 införs ett nytt digitalt system för remiss till patologen på NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Det innebär att den som skriver remisser kommer att ha möjlighet att använda ett modernt, digitalt arbetssätt istället för att skriva en remiss på papper vilket är fallet idag. Förändringen är en del av digitaliseringen av såväl patologin som sjukvården i stort.

Det nya arbetssättet innebär en ökad patientsäkerhet genom en säkrare helhetsprocess. Remiss och prov kopplas samman på ett bättre sätt, vilket minskar risken för förväxling samt att spårning av provet kan ske. 

För den som skriver remisser innebär moderniseringen att man skriver remissen elektroniskt i datorn istället för på papper, märker provburken med etikett med streckkod, skickar remissen digitalt, provburken via post och får svaret elektroniskt i datorn istället för på papper. Detta genom systemet LabPortalen.

Klinikledningen behöver säkerställa att det finns rätt utrustning, tillgång till den digitala lösningen och att berörd personal har rätt information.  Berörda chefer kommer att få information om vad som behöver göras och tidsplan för olika aktiviteter. 

Tidsplan

Systemet blir successivt tillgängligt för de olika Sjukhusen i Västra Götalandsregionen med start i

  • Februari 2019 på Södra Älvsborg Sjukhus
  • Mars 2019 på Alingsås Sjukhus samt NU-sjukvården
  • April 2019 på Kungälvs Sjukhus, Angereds Sjukhus och Förlunda Specialistsjukhus
  • April 2019 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under januari 2019 kommer en pilot startas för att finjustera remissmaller. Fem kliniker från de tre sjukhusen Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården samt Sahlgrenska Universitetssjukhus har valts ut för deltagande i piloten. Utrullningen på övriga kliniker sker successivt under början av 2019.

Information

Information om moderniseringen, vad den innebär och vad som behöver göras av respektive förvaltning skickas till berörda förvaltningschefer.

Information om vilken utrustning som behövs kommer att skickas till respektive Områdeschef/Klinikchef i god tid innan den nya lösningen tas i drift.

Utbildning kommer att finnas tillgänglig på Lärplattformen i form av e-learning.

Frågor och kontakt

Har du frågor, är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef för patologin: 

Du kan också skicka meddelande till funktionsbrevlådan: patos.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-28 16:21