Remissregler

En säker och effektiv hantering av remisser är nödvändig för en hög patientsäkerhet och god tillgänglighet.

En remiss måste innehålla de uppgifter som behövs för en säker bedömning och prioritering så att patienten inte utsätts för risker, onödiga väntetider, felaktig bedömning eller en ofullständig vård.

Syftet med detta regelverk är att:

  • Tydliggöra Socialstyrelsens föreskrifter gällande remissansvaret för patienter i Västra Götalandsregionen.
  • Öka patientsäkerheten.

Remissregelverket och folder med information om regelverket hittar du i länkarna nedan.

Regional medicinsk riktlinje - Remiss inom hälso- och sjukvård

Karin Möller

Regionchefläkare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-09-04 16:01